Fairtrade Nederland draagt al jaren bij aan betere handelsvoorwaarden en levensomstandigheden van kleinschalige boeren en arbeiders. En hoewel er al veel is veranderd is oneerlijke handel nog altijd de norm en de armoede onder de koffie en cacao boeren is groot.

Ongebreidelde ontbossing , extreme armoede en massale kinderarbeid zijn schering en inslag.

Fairtrade wil dat boeren in staat zijn een leefbaar inkomen te verdienen en arbeiders een leefbaar loon. Immers, van echte duurzaamheid is pas sprake wanneer de boerenbedrijven structureel een dusdanig financiële basis hebben dat zij zélf de mogelijkheid hebben te investeren in een duurzame toekomst.